Forex Piyasasında Ortalama Hareketli Ortalamalar (Moving Averages) ve Kullanımları

Forex piyasasında ortalamalı hareketli ortalamalar, teknik analiz araçları olarak kullanılan bir gösterge grubudur. Bu makalede, ortalamalı hareketli ortalamaların ne olduğu ve forex piyasasında nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verilecektir.

Hareketli Ortalamaların Tanımı

Hareketli ortalamalar, belirli bir zaman dilimindeki fiyatların ortalamasının alınmasıyla elde edilen teknik analiz araçlarıdır. Bu araçlar, hareketlerinin düzgünleştirilmesi ve trendlerin belirlenmesi için kullanılır. Hareketli ortalamalar, yatırımcılara fiyatların genel eğilimini anlama ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etme konusunda yardımcı olur.

Basit Hareketli Ortalama (SMA)

Basit hareketli ortalama, belirli bir zaman dilimindeki fiyatların eşit ağırlıklı ortalamasını gösterir.

Basit hareketli ortalama (SMA), teknik analizde sıkça kullanılan bir göstergedir. Bu gösterge, belirli bir zaman dilimindeki fiyatların eşit ağırlıklı ortalamasını hesaplar ve grafik üzerinde bir çizgi olarak gösterir. SMA, fiyatların trendini belirlemek ve /direnç seviyelerini tanımlamak için kullanılır.

Basit hareketli ortalama hesaplamak için, belirli bir zaman dilimindeki fiyatların toplamını zaman dilimi sayısına böleriz. Örneğin, 10 günlük bir basit hareketli ortalama hesaplamak için, son 10 ün kapanış fiyatlarının toplamını 10'a böleriz. Bu şekilde, her günün fiyatının eşit bir ağırlığa sahip olduğu bir ortalama elde ederiz.

Basit hareketli ortalamalar, fiyat trendlerini belirlemek için kullanılır. Eğer bir fiyat grafiği üzerindeki SMA çizgisi yükselişe geçiyorsa, bu genellikle bir yükseliş trendinin başlangıcını gösterir. Aksine, SMA çizgisi düşüşe geçiyorsa, bu genellikle bir düşüş trendinin başlangıcını gösterir. Ayrıca, SMA çizgisi fiyat grafiği üzerinde destek veya direnç olarak da kullanılabilir. Örneğin, fiyatlar SMA çizgisine yaklaştığında destek olarak çalışabilir ve SMA çizgisini aşağı yönlü kırması durumunda ise direnç olarak çalışabilir.

Basit Hareketli Ortalama Nasıl Hesaplanır?

Basit hareketli ortalama, belirli bir zaman dilimindeki fiyatların toplamının zaman dilimi sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Bu hesaplama yöntemi, fiyatların belirli bir süre boyunca ne kadar değiştiğini analiz etmek için kullanılır. Basit hareketli ortalama, fiyatların ortalamasını alarak trendleri belirlemek ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanışlı bir araçtır.

Hesaplama için, belirli bir zaman dilimindeki fiyatların toplamını alırız. Örneğin, son 10 günün kapanış fiyatlarının toplamını alarak 10 günlük bir basit hareketli ortalama hesaplayabiliriz. Bu toplamı zaman dilimi sayısına böleriz ve böylece basit hareketli ortalama değerini elde ederiz.

Basit hareketli ortalamalar, fiyat hareketlerinin düzleştirilmiş bir görüntüsünü sunar. Bu nedenle, kısa vadeli dalgalanmaları filtrelemek ve daha genel bir trendi görmek için kullanılabilir. Ayrıca, destek ve direnç seviyelerini belirlemek için de kullanılabilir. Örneğin, fiyatlar belirli bir hareketli ortalamanın üzerine çıktığında, bu destek seviyesi olarak kabul edilebilir. Tam tersi durumda, fiyatlar hareketli ortalamanın altına düştüğünde, bu direnç seviyesi olarak kabul edilebilir.

Örnek Hesaplama

10 günlük bir basit hareketli ortalama hesaplamak için, son 10 günün kapanış fiyatlarının toplamını 10'a böleriz.

Örnek olarak, bir hisse senedinin son 10 günün kapanış fiyatları aşağıdaki gibi olsun:

Gün Kapanış Fiyatı
1 100 TL
2 105 TL
3 110 TL
4 115 TL
5 120 TL
6 125 TL
7 130 TL
8 135 TL
9 140 TL
10 145 TL

Yukarıdaki tabloya göre, son 10 günün kapanış fiyatlarının toplamı 1200 TL'dir. Bu toplamı 10'a böldüğümüzde, 10 günlük basit hareketli ortalama 120 TL olarak hesaplanır.

Basit Hareketli Ortalama Kullanımı

Basit hareketli ortalamalar, fiyat trendlerini belirlemek ve destek/direnç seviyelerini tanımlamak için kullanılır. Fiyat hareketleri genellikle belirli bir trende sahiptir – yükseliş, düşüş veya yatay. Basit hareketli ortalamalar, geçmiş fiyat verilerini kullanarak bu trendleri belirlemeye yardımcı olur.

Örneğin, yükselen bir trendde olan bir için basit hareketli ortalama, fiyatların genellikle belirli bir seviyenin üzerinde olduğunu gösterebilir. Bu durum, varlığın yükseliş trendinde olduğunu ve alım fırsatları için destek seviyelerini temsil edebileceğini gösterir.

Aynı şekilde, düşen bir trendde olan bir varlık için basit hareketli ortalama, fiyatların genellikle belirli bir seviyenin altında olduğunu gösterebilir. Bu durum, varlığın düşüş trendinde olduğunu ve satış fırsatları için direnç seviyelerini temsil edebileceğini gösterir.

Basit hareketli ortalamalar ayrıca, varlık fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki dalgalanmalarını düzleştirir. Bu, daha net bir trend analizi yapmamızı sağlar ve potansiyel giriş/çıkış noktalarını belirlememize yardımcı olur.

Tablo şeklinde basit hareketli ortalamalar kullanarak, farklı zaman dilimlerindeki ortalamaları karşılaştırabilir ve daha kapsamlı bir analiz yapabilirsiniz. Örneğin, 50 günlük bir basit hareketli ortalama ile 200 günlük bir basit hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi inceleyebilir ve uzun vadeli trendleri belirleyebilirsiniz.

Sonuç olarak, basit hareketli ortalamalar güçlü bir teknik analiz aracıdır ve forex piyasasında fiyat trendlerini belirlemek ve destek/direnç seviyelerini tanımlamak için kullanılır.

Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA)

Ağırlıklı hareketli ortalama, son fiyatları daha fazla ağırlık vererek hesaplanan bir hareketli ortalama türüdür.

Ağırlıklı hareketli ortalamalar, diğer hareketli ortalamalardan farklı olarak son fiyatları daha fazla ağırlık vererek hesaplanır. Bu, daha yeni fiyat verilerinin daha önemli olduğunu ve daha fazla etkiye sahip olduğunu gösterir. Ağırlıklı hareketli ortalamalar, fiyat hareketlerindeki son değişiklikleri yakalamak için kullanılır.

Ağırlıklı hareketli ortalamaların hesaplanması için, her fiyatın belirli bir ağırlık faktörüyle çarpılması ve ardından bu ağırlıklı fiyatların toplanması gerekmektedir. Daha sonra, ağırlıklı fiyatların toplamı, kullanılan ağırlık faktörlerinin toplamına bölünerek ortalama hesaplanır.

Ağırlıklı hareketli ortalamalar, özellikle kısa vadeli trendleri belirlemek ve fiyat hareketlerindeki son değişiklikleri takip etmek için kullanılır. Son fiyatları daha fazla ağırlık vererek hesaplandığı için, daha yeni fiyat verilerinin etkisi daha belirgin hale . Bu da yatırımcıların daha hızlı tepki vermesini sağlar ve potansiyel trend dönüş noktalarını daha iyi belirlemelerine yardımcı olur.

Üssel Hareketli Ortalama (EMA)

Üssel hareketli ortalama (EMA), daha yeni fiyat verilerine daha fazla ağırlık veren bir hareketli ortalama türüdür. Bu, son fiyatların daha fazla önem taşıdığı anlamına gelir. EMA'nın hesaplanması, basit hareketli ortalama (SMA) ile benzerdir, ancak fiyat verilerine ağırlık veren bir çarpan kullanılır.

EMA'nın hesaplanması için, öncelikle kullanılacak zaman dilimi belirlenir. Daha sonra, belirlenen zaman dilimindeki fiyat verileri kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. EMA, daha yeni fiyat verilerine daha fazla ağırlık vermek için bir pürüzlülük faktörü kullanır. Bu faktör, geçmiş fiyatların ne kadar hızlı düşeceğini belirler.

EMA'nın kullanımı, kısa vadeli trendleri belirlemek ve giriş/çıkış noktalarını tanımlamak için oldukça etkilidir. Daha yeni fiyat verilerine daha fazla ağırlık verildiği için, EMA, piyasadaki anlık değişiklikleri daha hızlı yansıtabilir. Bu da yatırımcıların trend değişimlerini daha erken fark etmelerine yardımcı olur.

Üssel Hareketli Ortalama Nasıl Hesaplanır?

Üssel hareketli ortalama (EMA), belirli bir zaman dilimindeki fiyatların ağırlıklı ortalamasının hesaplanmasıyla elde edilir. EMA'nın hesaplanması için, öncelikle kullanılacak zaman dilimine verilmelidir. Daha sonra, her bir zaman dilimindeki fiyat verilerine bir ağırlık faktörü atanır.

EMA'nın hesaplanması için kullanılan formül şu şekildedir:

Zaman Dilimi Fiyat Ağırlık Faktörü EMA Hesaplama
1 10 2/(1+10) 10 * (2/(1+10))
2 12 2/(1+10) (12 * (2/(1+10))) + (10 * (1-(2/(1+10))))
3 14 2/(1+10) (14 * (2/(1+10))) + (12 * (1-(2/(1+10))))
4 16 2/(1+10) (16 * (2/(1+10))) + (14 * (1-(2/(1+10))))
5 18 2/(1+10) (18 * (2/(1+10))) + (16 * (1-(2/(1+10))))

Bu şekilde, her bir zaman dilimindeki fiyatın ağırlıklı ortalaması hesaplanır ve sonuçlar birbirine eklenerek EMA değeri elde edilir. EMA, daha yeni fiyat verilerine daha fazla ağırlık ği için, daha hızlı tepki veren bir hareketli ortalama türüdür.

Üssel Hareketli Ortalama Kullanımı

Üssel hareketli ortalamalar, forex piyasasında kısa vadeli trendleri belirlemek ve giriş/çıkış noktalarını tanımlamak için kullanılır. Bu hareketli ortalama türü, daha yeni fiyat verilerine daha fazla ağırlık vererek hesaplanır. Bu nedenle, üssel hareketli ortalamalar daha hızlı tepki verir ve fiyat değişimlerini daha iyi yakalar.

Üssel hareketli ortalamalar, yatırımcılara kısa vadeli trendleri tespit etme ve potansiyel alım veya satım noktalarını belirleme konusunda yardımcı olur. Örneğin, fiyatlar hızla yükseliyorsa ve üssel hareketli ortalama da yukarı yönlü bir eğilim gösteriyorsa, bu bir alım sinyali olarak değerlendirilebilir. Benzer şekilde, fiyatlar hızla düşüyorsa ve üssel hareketli ortalama da aşağı yönlü bir eğilim gösteriyorsa, bu bir satış sinyali olarak değerlendirilebilir.

Üssel hareketli ortalamalar ayrıca destek ve direnç seviyelerini belirlemede de kullanılabilir. Fiyatlar üssel hareketli ortalama ile kesiştiğinde, bu bir destek veya direnç seviyesi olarak kabul edilebilir. Yatırımcılar, fiyatların bu seviyeleri kırıp kıramayacağını veya geri döneceğini değerlendirerek işlem stratejilerini oluşturabilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Forex piyasasında hareketli ortalamalar nasıl kullanılır?

  Hareketli ortalamalar, fiyat trendlerini belirlemek ve destek/direnç seviyelerini tanımlamak için kullanılır. Ayrıca, kısa vadeli trendleri belirlemek ve giriş/çıkış noktalarını tespit etmek için de kullanılabilirler.

 • Basit hareketli ortalama nasıl hesaplanır?

  Basit hareketli ortalama, belirli bir zaman dilimindeki fiyatların toplamının zaman dilimi sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin, 10 günlük bir basit hareketli ortalama hesaplamak için, son 10 günün kapanış fiyatlarının toplamını 10'a böleriz.

 • Ağırlıklı hareketli ortalama nasıl hesaplanır?

  Ağırlıklı hareketli ortalama, son fiyatları daha fazla ağırlık vererek hesaplanan bir hareketli ortalama türüdür. Bu hesaplama yönteminde, son fiyatlar daha fazla etkiye sahip olur.

 • Üssel hareketli ortalama nasıl hesaplanır?

  Üssel hareketli ortalama, belirli bir zaman dilimindeki fiyatların ağırlıklı ortalamasının hesaplanmasıyla elde edilir. Bu hesaplama yönteminde, daha yeni fiyat verilerine daha fazla ağırlık verilir.

 • Hareketli ortalamalar hangi amaçlarla kullanılır?

  Hareketli ortalamalar, forex piyasasında fiyat trendlerini belirlemek, destek/direnç seviyelerini tanımlamak, kısa vadeli trendleri belirlemek ve giriş/çıkış noktalarını tespit etmek için kullanılır.

Yorum yapın

Sponsorlar; kadinlar kulübü firma rehberi